Privacy verklaring

Panta Rhei Vocaal neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat wij hanteren met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens, hebben wij deze Privacy verklaring opgesteld. U kunt deze te allen tijde op onze website raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW (= naam, adres, woonplaats), geslacht (dhr of mw), telefoonnummer

– emailadres

– IBAN nummer (geldt alleen voor de donateurs en koorleden)

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Voor opdrachtgevers:

 • NAW voor een afspraak van het gesprek
 • Telefoonnummer en emailadres om met elkaar in contact te kunnen zijn voor een goede dienstverlening.
 • NAW om een factuur te kunnen sturen
 • NAW en emailadres om uitnodigingen te kunnen sturen voor verschillende activiteiten, bijvoorbeeld de Allerzielenviering.

Voor donateurs:

 • NAW om elk jaar de nieuwsbrief te kunnen sturen
 • Telefoonnummer om te kunnen communiceren bij vragen
 • Emailadres om u op de hoogte te kunnen houden van activiteiten
 • IBAN nummer in geval van incasso betaling van de donatie

Wij bewaren het emailadres om u op de hoogte te kunnen houden van activiteiten:

 • Van degenen die toegangsbewijs via Eventbrite hebben gekocht voor een concert/workshop
 • Van degenen met wie wij zijdelings contact hebben gehad voor een opdracht, bijvoorbeeld een voorganger of uitvaartondernemer
 • Van degenen die een mail sturen naar Panta Rhei Vocaal voor informatie

Hoe lang we gegevens bewaren

Voor nabestaanden: tenzij u anders aangeeft, bewaren wij uw persoonsgegevens in een archief, om u desgewenst ook later goed van dienst te kunnen zijn. Het wil nog wel eens voorkomen dat PRV gevraagd wordt bij een familie te zingen, waar zij in het verleden ook gezongen hebben. Het is dan heel fijn voor zowel de ‘opdrachtgevers’ als PRV om gebruik te kunnen maken van dit archief.  Indien u dit niet wilt, bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. (= 7 jaar)

Voor de donateurs: Als u geen Vriend meer wilt zijn, dan bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. U kunt daarna nog wel  ingeschreven blijven staan voor onze digitale nieuwsbrief.

Voor de anderen: wij bewaren uw gegevens zolang u gebruik wenst te maken van onze informatie per email. U kunt zich elk moment uitschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Panta Rhei Vocaal passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Wat zijn uw rechten

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Via het bestuur kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Panta Rhei Vocaal zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan: 

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

Internetsites van derden

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen u er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

Wijzigingen van onze Privacy verklaring

Het kan voorkomen dat we ons privacy beleid in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

Panta Rhei Vocaal  0487 532322

Kamer van Koophandel 09155827

11-09-2018